dijous, 7 de maig de 2020

7 de Maig

Completa:  pintor,en lletra lligada
El seu pare el va obligar a estudiar comerç.Durant una llarga malatia va començar a pintar a la masia de Monroig